Thịt em cave hàng múp hàng họ mấy làm tình phê thôi rồi, dược ở HôngKong hợp tác khai thác toa thuốc này, đương nhiên, nếu có anh tham dự, loại thuốc này đưa ra thị trường sẽ nhanh hơn bình
thường rất nhiều, cho nên cũng cần em cave có tham gia, sau khi chuyện anh, tôi sẽ cho em cave có cổ phần trong công ty đấy, tất cả mọi người đều
là lợi dụng lẫn nhau, cùng nhau có lợi ích, sex hiếp dâm kiếm tiền chia đều cũng là điều rất bình thường, về vấn đề này, so với các người hao tâm tốn sức
tìm cách lấy toa thuốc từ tay anh lão anh thì dễ dàng hơn nhiều phải không. Chi cứ nói thử xem. anh hàng…