Phịch gái teen mới lớn lồn vú ngọt nước, nữa anh lái xe mang đi ra ngoài, tìm một chỗ khuất chôn, đợi phong ba trôi qua rồi tính sau. anh vẫn cho rằng vấn đề của anh
không lớn, cho nên anh thấy ném đi cũng uổng phí, bởi vì những tấm thẻ mua sắm đó cũng đáng giá đến mấy chục ngàn, nếu để trong nhà đó cũng
là một chứng cứ phạm tội, sex hiếp dâm cũng đủ đã cấu thành tội nhận hối lộ rồi. Trong nhà gái teen cũng hết gần buổi sáng, anh liền cáo từ,
dù sao nếu mình ở chỗ này thời gian càng dài, sẽ càng làm cho người bắt được cái chuôi, có thể…