Phệt em người mẫu chân dài hàng họ cực mẩy bú cu chuyên nghiệp, anh lại có chút không biết phải nói cái gì cho đúng đây. Trưởng phòng Hướng, jav chú đây không phải là muốn dập cửa đóng sầm lại đuổi anh đi hay
sao. Cứ gọi anh là anh, hoặc là yêu râu xanh hay là em người mẫu dâu như ngày nào, hôm nay cả ngày bận quá không có thời gian rảnh, cho nên tối nay
tới thăm chú, không biết chú giờ này có rãnh không. anh nói rất là thành khẩn, và vẫn gọi anh là trưởng phòng thay vì chủ
nhiệm như là trước đây. Ai da..mau vào..mau vào nhà. em người mẫu có ở đây không. em người mẫu. À, em người mẫu…