Pháo giàn cùng kiều nữ Moe Amatsuka lồn dâm nhiều nước, tích đã được đề bạt đi rồi, chỉ còn lưu lại cục diện rối rắm cho những quan viên mới tiếp nhận thu thập dọn dẹp. Nhưng những quan viên mới tiếp nhận này cũng là muốn lấy chiến tích, cho nên bình thường sẽ hô hào sửa sai làm lại từ đầu, bất kể như thế nào, nếu phát triển tốt thì sẽ là chiến tích, nếu phát triển không tốt, thì sẽ là tạo thêm những công trình đầy rơm rạ nữa. Đối với tương lai phát triễn của khu lầu xanh quán, kẻ biến thái cũng vò đầu bứt tai bây lâu nay, xnxx nhưng bây giờ thì nàng nhìn thấy tia hi vọng, đó chính …