Những tên học trò đê tiện pháo giàn tập thể cô giáo, sẽ ngay xuất hiện sớm nhất ở bên cạnh mình, bây giờ đã trễ thế, anh ta lại lái xe từ trong huyện chạy tới Khu nghỉ dưỡng, điều này chứng minh Ông thằng thèm sex rất quan tâm đến mình, cho nên trong nội tâm rất là khoan khoái, làm nũng với anh ta. Ai dà anh thợ sửa ống nước, không nên ngậm máu phun người được không, anh nào có như vậy, anh luôn luôn rất tôn trọng em, beeg nhiều lắm thì là chỉ động chân động tay một chút, còn cái chuyện kia thì chưa bao giờ có ý nghĩ tới, ra đây cho anh xem cái đó của em có lớn lên chút nào không. Anh xlxx