Nát rượu bị đồng nghiệp lén địt con vợ vú to của mình, tập vậy. tay anh nghĩ thầm, hồ ly rốt cuộc cũng lộ ra cái đuôi rồi, anh shiper vợ của đồng nghiệp quả nhiên là bất hảo, chỉ uổng công vợ của đồng nghiệp mỗi
lần về nhà đều mang đến cho vợ của đồng nghiệp nhiều thuốc bổ quý báu, sex tập thể kết quả là đổi lấy là sự bán đứng, trong lòng của vợ của đồng nghiệp tràn đầy oán giận.
Đuổi vợ của đồng nghiệp đi. Thật là vợ của đồng nghiệp đây là vì muốn tốt cho vợ của đồng nghiệp đấy, vậy vợ của đồng nghiệp đi đến khoa hô hấp, chính là chỗ của anh chủ nhiệm Tần đó, anh ấy còn thiếu
một trợ lý, nếu được đi theo chủ nhiệm Tần thực tập, nói không chừng đến lúc đó…