Mồi chài gái đẹp đi khách sạn địt nhau, đã vậy anh cu to là người rất khôn nhéo, lúc anh chẩn bị ra đi, còn tiễn đưa một chút đặc sản quê nhà, ba con cá chép Kim Ti, bỏ
trong một cái thùng nước nhỏ. Chủ nhiệm Hạ, xin lãnh đạo không nên từ chối, cá này là tự chính mình câu được ở dưới sông, đây không tính là
hối lộ lãnh đạo đâu, sex hiếp dâm loại cá chép Kim Ti vàng này chỉ có dưới sông Hoàng Thủy mới có, ngoại trừ loại cá này, địa phương cũng không có đặc sản
nào khác. anh cu to nói rất chân tình, anh vốn không muốn nhận, nhưng khi nghe tài…