Mio Kuroki thanh toán lương bằng lồn cho công nhân, đã rất khó du di chuyển, phim sec huống chi bây giờ còn phải gánh vác thêm một người nữa. Mặc kệ, vì đây là biện pháp tốt nhất trước mắt, mau lên lưng tôi đi . Em dâu nói xong đồng thời đem Anh rể hướng về trên lưng của mình kéo qua. Được rồi . Cứ thử một lần xem sao. Anh rể ngẫm nghỉ lại cứ thử một lần cũng không sao, đồng thời cô nói tiếp. Em dâu, bây giờ trời đã mờ tối, sóng lớn như vậy, chúng ta không thể nào phân rõ phương hướng đâu, nếu không chúng ta cứ theo hướng gió thổi mà bơi qua, mượn nhờ lực đẩy sóng biển …