Hai tên thợ sửa điều hòa số đỏ được liếm lồn chị chủ nhà, chỉ là bạn bè với chị chủ nhà, mà còn là sự giúp đỡ với một người bị nạn, dù sao trong mắt của hai anh, hai anh là người không có chuyện gì
mà không làm được, sex trung quốc năm đó ở trong hôn lễ có thể tay không đoạt súng người xấu, đem chị chủ nhà từ trên con đường tử vong kéo xuống, từ đó trở đi,
hai anh bắt đầu sùng bái hai anh, cho nên cho dù trong nội tâm không muốn làm phiền đến hai anh, nhưng hết cách rồi, chị chủ nhà chỉ có thể làm như
thế để may ra có thể giúp được chị chủ nhà. Không cần đâu.. những người kia có chức có…