Hai ông thầy giáo đốn mạt đè nữ giáo viên ra đụ nhấc cả người, nhiêu năm nhịn thèm đè nén giờ đây được hưởng một cơn giao cấu. sung sướng bất ngờ ập đến làm cho cô giáo ngất ngây. trên thì mắt cô giáo ướt lệ
dưới mu thì nước nhớt trào ra. chèm nhẹp. Còn hắn thì chỉ lo siết chặt vô, vô thêm, sâu tận cùng, khoái lạc cũng tận cùng, cô giáo muốn nghẹt
thở, hắn rên lên, Trời ơi. trên đời có cái gì mà vừa tội lỗi vừa sung sướng khoái lạc tuyệt vời như vầy đâu. cô giáo ơi. phải chi lúc này hai anh
với cô giáo chết luôn đi, sex hàn quốc cùng chết trong nỗi sung sướng dính chặt lại như vầy cô giáo ơi. Hắn ôm siết chặt cái thân thể…