Em thật sexy trong chiếc quần lưới làm con cu anh cửng liên tục, sự liên hệ chặt chẽ với nhau, chả trách khi đàn ông và đàn bà ăn nằm với nhau thì đến 9 trên 10 ông đều bóp trên nắc dưới, sex không che phải chăng làm như
thế để thúc giục các bà phún nước dâm ra để cơn địt được vẹn toàn, nàng đã phải mấy lần đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh, song ngồi lại vào bàn
chấm chưa được vài ba quyển vở thì đầu óc đã nghĩ sang chuyện suy nghĩ nọ kia, nếu nàng ngưng chấm thì mai làm sao kịp hoàn trả bài cho lớp,
còn làm thì chỉ sợ phê sai lời càng lòi cái hớ hênh ra, nàng nhớ vừa rồi…