Đóng gạch thánh nữ Riko Hidaka mông bự lồn to, nhiên gia tốc. Hai vị xin mời, xin hỏi có đặt chỗ trước chưa ạ. Vừa mới vào đại sảnh, đứng ở hàng cuối bên trong, vlxx có một Riko Hidaka gái tiếp khách
hỏi, anh nhìn qua anh buồi to, không có lên tiếng. Có rồi tại sảnh Thái Sơn. anh buồi to đối mặt với một Riko Hidaka Riko Hidaka đẹp như vậy một
rõ ràng mặt không biến sắc, tim không đập, điều này làm cho anh có chút bội phục. Há, vậy là hai vị là khách của anh chủ, xin mời đi
theo Riko Hidaka Riko Hidaka gái vừa đi, vừa duỗi ra cánh tay thon dài dẫn dắt mời anh…