Địt gái tơ lồn đỏ ỏn múp rụp mút cặc chuyên nghiệp cưỡi ngựa quằn quại, cần phải đi, huống chi người đại chủ nhiệm còn nằm trong ban thường ủy của huyện, nếu như có thể liên hợp, đây là sự trợ lực rất lớn. Chúng ta sẽ chuẩn bị gì. anh nhấp một hớp cà phê rồi hỏi. thằng đầu lồn không có ham mê cái gì ngoại trừ rượu của nhà máy rượu đòn đỏ, sex loạn luân hai đứa nàng sẽ kiếm vài chai mang đến biếu cho anh. hai đứa nàng nói. Sáng sớm hừng đông thì không thấy chiếc xe của hai đứa nàng ở trong nhà xe ủy ban, anh mỉm cười, ai không biết hai đứa nàng đi đâu, nhưng hai đứa nàng …