Con trai tâm lý đưa bạn gái ngọt nước về cùng bố threesome, hồi nào cũng không hay, mãi đến lúc hai bố con sực nhớ ra thì cũng là lúc hai bố con thấy miệng hai bố con đang liếm trên một lúp của chiếc nịt vú có độn lót cầm ở tay từ hồi nào, hai bố con hoảng hồn vì nước miếng hai bố con làm ướt cả một khoảng trồi lên của chiếc áo lót, xnxx hai bố con quýnh quáng không biết phải giải quyết làm sao, chỉ sợ áo không kịp khô, nàng đi dạy về bắt gặp thì đuổi hai bố con ngay là cái chắc, hai bố con ân hận vô vàn, người bã buôi hết còn cử động được, hai bố con định lấy chiếc nịt vú ra phơi chỗ nắng, nhưng lại sợ quên thì đúng là lạy ông…