Cô sếp của mình là một con đàn bà đã dâm lại còn nứng lồn, buốt Cái này bao nhiêu tiền vậy. anh hỏi Gái xinh đang đối diện. Không rẻ, hơn 2000 khối tiền, nếu mua loại giá cả thấp hơn, thì ai cũng
đều có thể nhận ra đây là thứ phẩm, đến lúc đó cũng không tiện, cái này giống hệt ngọc thạch, sau này sẽ có người đến nói cho ông ta biết đây
là loại điền ngọc, ít nhất thu lại với giá trị 10,000 khối. Ừ cứ vậy đi, vlxx việc cho người đến thu mua lại đưa tiền thì sếp nữ lo đi, còn cái chặn
giấy này, ngày mai sếp nữ sẽ đưa qua. Cuộc họp lần thứ nhất của ban chỉ huy công…