Chuốc say thằng bạn rồi đè vợ nó ra bàn nhậu địt vì con vợ nó quá ngon, tiền vào, muôn ngàn lần không thể để chuyện này tiết lộ ra ngoài, Anh họ ý tứ rất rõ ràng, nhất định phải đem chuyện này áp xuống che giấu, phải khống chế được tình hình, quyết không để cho khuếch tán lan rộng ra. gái tơ ra lệnh cho thằng cặc to bộ công việc tuỳ sực việc mà hành động. Anh hai, chuyện này em biết, nhưng chỉ sợ rất khó dấu diếm được, dù sao không phải là chết một người, hai người, mà là chết đến 14 người, những người này đều là dân thôn ở vùng phụ cận gần đó, cho dù là chúng ta bồi thường tiền đủ, phim sec chỉ sợ …