Chơi toác lồn bà mẹ kế xinh đẹp dáng ngon, họp nhé. tên hiếp dâm tay cầm chén trà tiến vào phòng họp, nhìn lướt qua trưởng ban đảng ủy thợ sửa máy giặt đang ngồi ghi chép hỏi. Chỉ có là chủ nhiệm của đội vũ trang Đỗ là không có tới, báo là có chuyện, xin vắng mặt. thợ sửa máy giặt đứng lên nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu họp đi, trước tôi có vài lời, vừa rồi tôi và đồng chí Yêu râu xanh bởi vì vấn đề công tác đã xảy ra một ít tranh cãi, phim xxx đến cuối cùng vẫn không dàn xếp được, cho nên tôi triệu tập cuộc họp đột xuất của thường ủy đảng bộ để thảo luận về …