Chịch em phát cuối để ngày kia em theo người về dinh, nhất để giải quyết rồi, trong lúc lơ đãng anh quay đầu lại nhìn thoáng qua gian nhà bếp, nghĩ tới trong chuyện này, có phải hay là không cùng
với Em gái dâm có quan hệ, nhưng khi đã phục hồi tinh thần lại, anh không dám nhìn thẳng vào mặt của anh, sợ thái độ của mình quá rõ
ràng lộ liễu. Lão trưởng phòng, em biết bác đang cố kỵ cái gì, vlxx chuyện khác cùng với chuyện này không có quan hệ, bởi vì chúng ta đang cùng
nhau ở chung trên một chiếc xuồng mà. anh ngược lại là rất thức thời, giảng lời nói rất rõ ràng. Đêm…