Chịch choạc cùng chị hàng xóm ngọt nước lồn cửng lên vì nứng, là chưa có muốn chuyển sang công tác nơi khác, nhưng hôm nay cậu đã là đưa đánh thức tâm trí của mình, càng cân nhắc càng thấy được
cậu nói là chính xác. Đổi hay không đổi. Nếu muốn đổi công tác, chị hàng xóm sẽ đi trước một bước sắp xếp, jav còn chị hàng xóm không muốn thay đổi, thì
chúng ta dừng ở tại đây, chỉ có điều chị hàng xóm cảm thấy chị hàng xóm là một người tài giỏi, theo cách chị hàng xóm sắp đặt lời văn của các bản soán thảo dự án cũng có
thể nhận ra được, chị hàng xóm là người có tư tưởng tiến bộ, nhưng tư tưởng của chị hàng xóm không nên bị giam…