Chén em bồ nhí hàng múp bím cực khít cực phê, bên nào, đành phải giả bộ hồ đồ mà thôi. Trong khoảng thời gian sau này, em bồ nhí cùng Tạ em bồ nhí từ em bồ nhí em bồ nhí hợp tác đã biến
thành mối quan hệ đồng tính, phim sec cho nên em bồ nhí mỗi lần cùng anh thân mật xong sau, thì Tạ em bồ nhí luôn luôn nói bóng
nói gió, hỏi cái này hỏi cái kia, bởi vì em bồ nhí nhìn ra được em bồ nhí khi ở dưới thân của anh thì luôn lấy được cảm giác
thỏa mãn cực khoái, đây là điều mà em bồ nhí và một số người đàn bà khác trên người chưa từng…