Bím em ngọt như vậy đã khiến cho anh hưng phấn chưa, xong lại nằm vật ra giường, dáng mệt mỏi, anh vẫn ngồi cạnh chờ xem nàng có cần nhờ gì nữa chăng, nàng giáo nhìn đăm đăm lên đình mùng,
kêu từng chặp than mệt vì phải chống cự dữ dội khi nãy, anh lấy tấm bìa quạt nhẹ cho nàng thoáng, anh những muốn sờ lên trán nàng xem
nàng có bị sốt mà không dám, thấy lòng sốt sắng của anh, nàng giục anh đi nghỉ tiếp, phim sec nhưng anh không nghe, thâm tâm nàng nói vậy
nhưng vẫn sợ, giấc mơ hãi hùng còn mới toanh khiến nàng cần có người ở gần cho yên trí, thành ra, nàng cũng không ép…