Anh rể khốn nạn tẹ cô em vợ đít bự khi vợ vắng nhà, ăn xong chưa. tay anh rể quay qua hỏi anh rể. em vợ..em vợ đã ăn xong, đi toilet một chút. Đây nên nói cái gì đây ta, tay anh rể nói có
việc đi ra rồi quay lại nói mình ăn no rồi, anh rể nói đã ăn xong, lại chạy ra toilet . anh rể tận lực cố gắng để cho chính mình
trấn định lại, tại nơi này anh rể không thể chạy trốn, sex học sinh bằng không anh rể đã sớm chạy như bay rồi, hơn nữa nếu ai chú ý tới tư thế đi bộ của anh rể,
mọi người liền sẽ phát hiện, người nam nhân này hình như bị lưng còng rồi, thân thể…